Duurzame grondstoffen & energie

De Boer SPS is specialist in het ontwikkelen van duurzame energie concepten op basis van bestaande en nieuwe technologie. Willen we de gestelde doelen van CO2 uitstoot behalen, dan zullen we de komende jaren veel moeten investeren in alternatieve vormen van energie opwekking & opslag en productie van duurzame grondstoffen voor de chemie en voedingsmiddelen.

De stelling van De Boer SPS: Door de gehele keten te beschouwen, is duurzaam produceren nu al mogelijk en rendabel. Voor concrete projecten zijn wij op zoek naar bedrijven, instellingen en investeerders die met ons willen samenwerken.

Productie van gas en producten uit duurzame energie

De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in duurzame energieopwekking uit water, wind en zon. Een groot voordeel is dat deze opwekking duurzaam is en het gebruik van kernenergie en fossiele brandstoffen sterk terugdringen. Een nadeel is dat deze duurzame energie niet altijd beschikbaar is en dat deze moet worden opgeslagen om later weer ingezet te kunnen worden. Daarnaast zullen er piekmomenten zijn waarbij geproduceerde elektrische vanwege overcapaciteit niet op het net geleverd kan worden. Het is dus belangrijk om energiebuffers te vinden die betrouwbaar zijn en waarbij alle opgewekte duurzame energie ook efficiënt kan worden ingezet.

Het toepassingsveld wordt sterk vergroot als diverse andere producten, producenten en afnemers aan de keten worden toegevoegd om zo alle mogelijkheden te benutten. Met andere woorden Power to Product.

De regio Eemshaven – Groningen – Delfzijl lijkt een ideale vestigingsplaats voor dit initiatief vanwege de aanwezigheid van biobased grondstoffen (suiker, aardappelen, algenteelt etc.), Industrie (Chemie in Delfzijl, suiker- en aardappelindustrie), Elektriciteitsnetwerk en bedrijven, gasinfrastructuur en kennis op het gebied van energie en ontwikkeling.

Zie hieronder ons “plug and play model” wat wij graag voor ogen hebben. Wilt u ook met uw bedrijf of instellingen participeren in dit model en kijken welke mogelijkheden er zijn, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om zo te komen tot een vervolgstap in het verduurzamen van onze energieproductie & distributie (Power to Gas) en de toepassingen van biobased grondstoffen in de chemie (Power to Product).

Sheet_PTG